DVD و CD قاب

قاب سی دی و دی وی دی

قاب سی دی و دی وی دی به منظور محافظت از دیسک ما و محتوای داخل آن مورد استفاده قرار می گیرد. اگر لوح فشرده بدون قاب باشد امکان صدمه دیدن آن وجود دارد و لازم به ذکر است که این قابها موجب شکیل تر شدن لوح فشرده نیز می شود.

قابهای سی دی و دی وی دی در طرح، اندازه و شکل های مختلف عرضه می شوند و ما می توانیم طرح مورد نظر شما را چاپ نماییم و بر روی آنها قرار دهیم.


چاپ   ایمیل