CD چاپ و رایت

چاپ و رایت cd

چاپ و رایت سی دی یا لوح فشرده با توجه به نیاز شما در تعداد دلخواه امکان پذیر است. ما می توانیم سی دی مورد نظر شما را با تعداد پایین یا تیراژ بالا تولید نماییم با بهترین کیفیت در اختیار شما قرار دهیم.

سی دی یا لوح فشرده یکی از اجزای ست اداری نیز محسوب می شود البته این محصول خود به تنهایی یک محصول منحصر به فرد می باشد که برای هدف های مختلف می توان آن را به نام شما تولید کرد. به عنوان مثال می توانیم از آن به عنوان هدیه تبلیغاتی استفاده کنیم یا محتوای آن می تواند در مورد مجموعه و خدمات کاری شما باشد که با هر فرمتی قابل تولید است.


چاپ   ایمیل