برش شبرنگ

برش شبرنگ

هنگام راه اندازی یک مغازه یا فروشگاه به منظور اطلاع رسانی و جذب مشتری می بایست بر روی شیشه و درب ورودی مغازه مشخص کنیم که شغل و نام مغازه چیست تا مشتری به راحتی بتواند انتخاب نماید و برای خرید وارد فروشگاه یا مغازه شما شود.

بدین منظور می توانیم طرح یا متن دلخواه خود را با فونت دلخواه طراحی نماییم و پس از انتخاب رنگ مورد نظر آن را در ابعاد دلخواه برش بزنیم. پس از برش شبرنگ می توانیم لایه زیرین آن را بکنیم و آن را روی شیشه بچسبانیم.


چاپ   ایمیل