چاپ سربرگ دیجیتال

شرکت نوژان
شرکت نارپاد
شرکت نوا پلاست
دایان پرواز پاسارگاد
کاسپین نیرو پاک
شرکت پایا توسعه
شرکت پترو پاور
شرکت ایمن تجات کارآمد
شرکت نوژان گستر آرتا
شرکت توسعه پردازش نگین یاس
کلینیک دندانپزشکی آنی سا
MT Real Group

شما در قالب شرکت می توانید محصولات و تجهیزات خود را برای فروش بگذارید و جهت نامه نگاری نیازمند ست های اداری می باشید. پس سربرگ و اوراق اداری تعیین کننده کسب  و کار شما می باشد و شما و مشتریان برای ارتباط از نامه های اداری استفاده می کنید. در نتیجه ست اداری شما تاثیر مثبتی برای مخاطب دارد و چارچوب شرکت نیز در این قالب تعیین می شود.

در صورتی که نیاز به سربرگ دارید می توانید نیاز خود را در چاپ دیجیتال با تعداد دلخواه فراهم سازید و مهمترین ویژگی چاپ دیجیتال این است که هنگام چاپ طرح سربرگ را ملاحظه می کنید و خروجی قابل رویت است که اگر نیازی به تغییر رنگ وجود داشته باشد به راحتی می توانید اصلاحات خود را انجام دهید و مجدد به چاپ برسانید.


چاپ   ایمیل