چاپ کتاب افست

چاپ کتاب افست

هنگامی که بخواهیم کتاب را در تیراژ بالا به چاپ برسانیم مناسب ترین گزینه چاپ افست می باشد و با توجه به اینکه چاپ کتاب نیازمند کیفیت بالا می باشد ما می توانیم کتابهای شما را با کیفیت فوق العاده در اختیار شما قرار دهیم.

مهم ترین بخش از چاپ کتاب این است که از فایل و اطلاعات کتاب محافظت شود و فایل اصلی آن در اختیار دیگران قرار نگیرد و به اصطلاح سرقت ادبی نشود که ما تمامی اطلاعات شما را همانند گنج نزد خود نگهداری می کنیم و صرفا برای شما مورد استفاده قرار می دهیم. 

 کلیه خدمات مربوط به کتاب از قبیل ویراستاری، طراحی جلد، صفحه آرایی و چاپ با کیفیت تخصص ما می باشد و می توانیم در این زمینه شما را یاری کنیم. همچنین انتخاب نوع کاغذ و قطع چاپ در کتاب یکی از مهم ترین گزینه ها می باشد که بهترین پیشنهاد را در این زمینه به شما می دهیم.

صحافی و آماده سازی نهایی کتاب نیز بسیار حائز اهمیت می باشد که ما برای شما بهترین ها را در نظر گرفته ایم.


چاپ   ایمیل