افست

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
افست

چاپ چهار رنگی که به دو شکل عمومی و اختصاصی انجام می شود و معمولا برای تیراژهای بالاتر از 1000 برگ مناسب است.

Author - داوود حق دوست
کلیک ها - 160