DVD چاپ و رایت

چاپ و رایت DVD

امروزه دی وی دی بیشتر از سی دی کاربرد دارد زیرا حجم داخلی آن بالاتر است و دارای کیفیت و کارآیی بیشتری نسبت به سی دی می باشد.

اگر بخواهیم تبلیغاتی را در قالب لوح فشرده انجام دهیم یا فیلمی را بر روی آن رایت کنیم بهترین گزینه انتخاب دی وی دی می باشد.

البته با در نظر گرفتن محتوای فایل می توانیم راحت تر انتخاب کنیم اما اگر کیفیت برای ما در اولویت باشد انتخاب دی وی دی پیشنهاد ماست.


چاپ   ایمیل