چاپ لیبل یکروزه

چاپ لیبل افست فوری

یکی از راهکارهای تبلیغات محیطی استفاده از لیبل های تبلیغاتی می باشد. اگر نیاز داشته باشیم تا یکروزه لیبل داشته باشیم و تعداد مورد نیاز ما بیشتر از 1000 عدد باشد این گزینه مناسب ترین راه برای چاپ لیبل می باشد.

در این حالت لیبل یا برچسب ما با روکش یووی چاپ می شود و اندازه آن محدودیتی ندارد و می توانیم با ابعاد دلخواه بر مبنای سایز کارت ویزیت چاپ نماییم.


چاپ   ایمیل