چاپ فاکتور یکروزه

Faktor01
Faktor02
Faktor03
Faktor04
Faktor05
Faktor06
Faktor07
Faktor08

هنگام راه اندازی یک کسب و کار برگه هایی مورد نیاز است که در معاملات مابین خریدار و فروشنده تبادل شود که به آن فاکتور می گویند. به جهت ارتقاء سطح شغلی نیاز است تا هنگام کار از فاکتورهای زیبا و کارآمد مناسب با همان شغل استفاده شود.

فاکتورهای به دو صورت فاکتور رسمی و غیر رسمی مورد استفاده قرار می گیرد. فاکتور رسمی به فاکتوری گفته می شود که مورد تایید اداره دارایی می باشد و در معاملات از آن استفاده می شود. طراحی فاکتور رسمی کاملا مشخص شده است و می بایست از همان ترکیب استفاده نمود. در فاکتور غیر رسمی می توان از طرح دلخواه خود استفاده کرد و با توجه به محصول یا خدمات ارائه شده آیتم های آن را تغییر داد.

در چاپ یکروزه دیجیتال این قابلیت وجود دارد که فاکتورها را با تعداد دلخواه چاپ کرد و محدودیتی در رنگ انتخابی وجود ندارد. کاغذ نیز می تواند به انتخاب شما تعیین گردد و تعداد برگ فاکتور با توجه به رنگبندی مورد نیاز شما انتخاب می شود.


چاپ   ایمیل