چاپ تراکت یکروزه

Traket 01
Traket 02
Traket 03
Traket 04
Traket 05
Traket 06
Traket 07
Traket 08
Traket 09
Traket 10
Traket 11
Traket 12

ما برای آسایش شما اندیشیده ایم

هنگامی که نیاز به تراکت فوری داشتید با ما تماس بگیرید.

تراکت های یکروزه افست ما در تیراژ 2000 عدد و در ابعاد مختلف چاپ می شود و کاغذهای مورد استفاده در این تراکت ها کاغذ تحریر 80 گرم و گلاسه 135 گرم می باشد که به صورت یکرو و دورو تحویل شما می گردد.

در برخی موارد نیاز می شود تا تبلیغات شما به صورت فوری به چاپ برسد و در مراسمی که پیش رو دارید پخش شود. این گزینه مناسبترین انتخاب برای شما می باشد.


چاپ   ایمیل