چاپ بنر یکروزه

Baner 01
Baner 10
Baner 25
Baner 26
Baner 32
Baner 35

بنر می تواند برای هدف های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. بنر همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها - بنر مناسبت ها - بنر تسلیت یا ترحیم - بنر خیر مقدم - بنر تم تولد - بنر اطلاع رسانی و ...

برای طراحی بنر ابتدا می بایست موضوع مورد نظر را مشخص کرد و سپس اندازه دقیق بنر را اعلام نمود. در طراحی بنر با توجه به اینکه سایز طرح بزرگ می باشد می بایست از عکسهای با کیفیت بالا استفاده کرد.

در برخی موارد بنرها به صورت فوری مورد نیاز می باشد. به عنوان مثال هنگامی که بخواهیم بنری را برای عرض تسلیت استفاده نماییم نیاز به چاپ فوری آن داریم. در چنین مواردی ما می توانیم بنر شما را در سریعترین حالت ممکن طراحی و چاپ نماییم.


چاپ   ایمیل