یکروزه

فوریتهای چاپامروزه با توجه به پیشرفت صنایع و ایجاد نمایشگاه های صنعتی در سراسر کشور، نیاز فوری در چاپ وجود دارد. در برخی موارد عدم پیش بینی در نیازها باعث می شود تا پس از مشخص شدن تاریخ نمایشگاه و یا سفرهای کاری ملزوماتی را بر اساس آن زمان آماده کرد . در این صورت بهترین گزینه فوریتهای چاپ است که با توجه به تیراژ مورد نیاز و زمان می توان از چاپ دیجیتال و چاپ افست استفاده کرد. در این روش انتخاب نوع چاپ به عهده طراح است که با توجه به زمان بندی و اندازه کار از کدام روش استفاده کند. البته ما برخی از کارهای مورد نیاز را به صورت فرم های یکروزه در نظر گرفته ایم که شامل کارت ویزیت، سربرگ، تراکت، لیبل، کاتالوگ و بروشور می باشد. البته در صورت نیاز به فوریت های چاپ حتما با ما تماس بگیرید و از مشاوره با کارشناسان ما استفاده نمایید.


چاپ   ایمیل