تابلو

چاپ پوستر اسنپ و قاب فنری

اگر بخواهیم طرح خود را بر روی دیوار یا سقف نصب نماییم با استفاده از چاپ تابلو امکان پذیر است.

در این روش از 2 مدل قاب استفاده می شود.

قابهای اسنپ و قابهای فنری

قابهای اسنپ می تواند طرح پوستر ما را از بالا بر روی سقف نگهدارد و جلوه بسیار زیبایی داشته باشد.

قابهای فنری طرح ما را توسط گیره های مخصوص از چهار طرف نگهداری می کند و بر روی دیوار نصب می شود.

با توجه به نیاز خود می توانید هر کدام از مدلهای فوق را برای چاپ عکس ها و طرح های کسب و کار انتخاب نمایید و با بهترین کیفیت چاپ نمایید.


چاپ   ایمیل