چاپ کتاب دیجیتال

چاپ کتاب دیجیتال

امروزه با توجه به پیشرفت در دنیای دیجیتال استفاده از کتاب کم شده است و با توجه به این نکته اغلب ناشران کتابهای خود را در تیراژهای پایین چاپ می کنند. مناسب ترین راه برای چاپ کتاب در تیراژ پایین استفاده از تکنولوژی چاپ دیجیتال می باشد. با توجه به پیشرفت در صنعت چاپ دیجیتال می توانیم با تعداد دلخواه کتابهای شما را با کیفیتی بسیار بالا به چاپ برسانیم و با سرعت فوق العاده نسبت به توزیع آنها در سطح شهر اقدام نمایید.

با توجه به اینکه در چاپ دیجیتال هزینه ای بابت تهیه فیلم و زینک وجود ندارد و کتابها بدون نیاز به تهیه زینک به چاپ می رسند می توان گفت که در این نوع چاپ کتاب هزینه بسیار مقرون به صرفه می باشد و نیاز به انبار جهت نگهداری کتاب هم نیست چون به تعداد مورد نیاز از کتاب شما تولید می شود.


چاپ   ایمیل