چاپ کارت آویز دیجیتال

کارت آویز

بند کارت یا کارت آویز یکی از پر کاربرد ترین محصولات در نمایشگاه ها و مراسم های تشریفات می باشد که جهت معرفی پرسنل و مسئولان آن مراسم یا نمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه هنگام صحبت با مراجعین این محصولات کاملا در معرض دید آنها قرار می گیرد می بایست در کیفیت آنها دقت زیادی داشته باشیم چون به نوعی معرف ما می باشد.

چاپ دیجیتال تنها چاپی است که برای تولید این محصول پر کاربرد به کار می رود و با استفاده از دستگاه های پیشرفته می توانیم با کیفیت ترین کارت آویزها را داشته باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چاپ   ایمیل