چاپ مجله دیجیتال

مجله دیجیتال

جهت به اشتراک گذاشتن شوق و هنر نوشتن می توان از مجلات استفاده نمود. جمع آوری مطالب، عکسها و نوشته های زیبا از آثار هنرمندان و نویسندگان خود یک هنر به یاد ماندنی است که می توان در مجلات برای بازدید عموم به نمایش گذاشت.

در چاپ دیجیتال می توان در حداقل زمان و بدون محدودیت تیراژ مجلات را به چاپ رساند و برای فروش آن اقدام نمود. در مقایسه با چاپ افست که حداقل تیراژ آن بالای 1000 نسخه است می توانیم با استفاده از چاپ دیجیتال مجله خود را حتی یک نسخه به چاپ برسانیم و مخاطبین خود را به راحتی جذب نماییم.


چاپ   ایمیل