چاپ تراکت دیجیتال

Traket 01
Traket 02
Traket 03
Traket 04
Traket 05
Traket 06
Traket 07
Traket 08
Traket 09
Traket 10
Traket 11
Traket 12

یکی از راهکارهای تبلیغات زود بازده استفاده از تراکت می باشد. در مشاغلی که نیاز به تبلیغات دارند یا نوپا هستند بهترین راهکار تبلیغات استفاده از تراکت های تبلیغاتی است. چون به راحتی می توان جذب مشتری نمود.

در چاپ دیجیتال به دو روش می توان تراکت چاپ نمود: روش اول استفاده از دستگاه های چاپ دیجیتال تمام رنگی می باشد که تراکت به صورت رنگی چاپ شده و در آن محدودیت تیراژ وجود ندارد. البته برای چاپ تراکت در تیراژهای بالای 1000 برگ می بایست به بخش چاپ تراکت افست مراجعه نمود زیرا هزینه چاپ دیجیتال برای تیراژ بالا به صرفه نمی باشد.

روش دوم استفاده از دستگاه چاپ ریسوگراف می باشد که برای چاپ تراکت های تک رنگ پر کاربرد است. در این روش می توان تراکت را از 1000 برگ به بالا با قیمتی مناسب چاپ نمود و ویژگی چاپ ریسوگراف سرعت بالا و همچنین هزینه مناسب آن می باشد.

 

 

 

 


چاپ   ایمیل