بنر تسلیت

چاپ بنر تسلیت

یکی دیگر از کاربرهای چاپ بنر زمانی است که شخصی در اطرافیان ما فوت شده باشد . برای ابراز همدردی با خانواده شخص مرحوم بهترین راهکار چاپ بنر تسلیت می باشد.

استفاده از متنی زیبا و همچنین استفاده از رنگهای تیره در این بنر بسیار مهم است و باعث تسکین غم در خاطر خانواده داغدار می شود.

معمولا بنرهای تسلیت در سایز 3 متر در 1 متر طراحی و چاپ می شود که البته می توانیم اندازه آن را به دلخواه شما تعیین کنیم.


چاپ   ایمیل