نکات مهم هنگام طراحی سربرگ و چاپ آن

با توجه به پیشرفت دنیای دیجیتال و استفاده از ایمیل جهت ارتباط میان مشاغل، همچنان استفاده از نامه های اداری و روش های سنتی در میان کسب و کارها جایگاه خود را دارا می باشد. بسیاری از شرکت ها، موسسات و کسب و کارها مکاتبات خود را در قالب پاکت که حاوی نامه رسمی و قراردادها می باشد را به صورت پستی ارسال می کنند که همین قضیه گویای اهمیت سربرگ می باشد.

در واقع به جهت هویت بخشیدن به کسب و کار می بایست از سربرگ با اطلاعات همان کسب و کار استفاده نمود. در عین حال می توان با استفاده از سربرگ، تبلیغات و بازاریابی کسب و کار را انجام داد. در حالت کلی سربرگ برای مکاتبه به صورت رسمی استفاده می شود.

با استفاده از سربرگ در کسب و کار به دیگران می گوییم که ما حرفه ای هستیم و اعتبار خود را به آنها نشان می دهیم. سربرگ شیک می تواند یک برند را به رشد خوبی برساند و معرفی چشمگیری در میان مخاطبان آن برند داشته باشد. چاپ سربرگ از مهم ترین خدماتی است که مراکز طراحی و چاپ انجام می دهند که این امر می تواند در کنار مابقی ست اداری و یا به صورت جداگانه چاپ شود. 

سربرگ از چه اجزایی تشکیل شده است؟

سربرگ به برگه ای چاپ شده گفته می شود که برای مکاتبات مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا سربرگ با مابقی ست اداری دارای تناسب می باشد. قسمتی که در بالای نامه های رسمی طراحی شده است که شامل لوگو کسب و کار، نام کسب و کار، شماره تماس و نشانی و ... می باشد.

بر روی سربرگ مطالب مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

لوگو یا آرم: معمولا در همه کسب و کارها یک نشان یا آرم وجود دارد که بیانگر فعالیت آن مجموعه می باشد. در طراحی می توانیم با توجه به نوع کار لوگو خود را جایگذاری نماییم. این امر اصول خاصی ندارد. البته با توجه به جهتی که در نوشتار وجود دارد می توان لوگو خود را جایگذاری نمود.

نام کسب و کار: در کنار لوگو می بایست مشخصات شرکت یا موسسه را درج نماییم. همچنین می توانیم در کنار نام به صورت کوتاه زمینه فعالیت را نیز مشخص کنیم.

تاریخ ، شماره، پیوست: این سه بخش از مولفه های اصلی روی سربرگ می باشد که برای شماره نامه ، تاریخ صدور نامه و پیوست های مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد. البته در مکاتباتی که رسمی نمی باشد می توانیم از سربرگ بدون این بخش استفاده نماییم.

نشانی و تلفن تماس: هنگام طراحی و چاپ سربرگ می بایست اطلاعات مربوط به تماس مانند: نشانیف تلفن، ایمیل، فکس و وب سایت را به جهت اعتبار بخشیدن به سربرگ و کسب و کار به صورت دقیق درج نماییم.

طراحی گرافیکی: با توجه به سلیقه هر شخص می توانیم از طرح مربوطه استفاده کنیم. البته در طراحی سربرگ می بایست فضا را خلوت در نظر گرفت و از طرحی ساده استفاده نمود که فضای کلی سربرگ برای پرینت نامه ها خالی بماند.

از سربرگ می توانیم در اندازه های مختلف استفاده نماییم. با توجه به نیاز سربرگ استاندارد در اندازه A4 و A5 مورد استفاده قرار می گیرد. اگر بخواهیم سربرگ را برای فاکتور خود استفاده نماییم می توانیم اندازه آن را با توجه به مولفه های فاکتور تغییر دهیم.

یکی از مهمترین اصول در چاپ سربرگ حفظ رنگ در تکرار چاپ می باشد. برای این منظور می توانیم رنگ های روی سربرگ را به صورت ساختگی انتخاب نماییم که این امر باعث می شود همواره سربرگ ما از رنگ سازمان یافته خود برخوردار باشد.


چاپ   ایمیل