تبلیغات و اصول تبلیغات موفق

در ذهن همگی ما تعاریف مختلفی از واژه تبلیغات وجود دارد اما در واقع تبلیغات پیامی است که توسط یک گروه شغلی به مخاطبان منتقل می شود و این پیام صرفا کاری می باشد.

با توجه به تعریف فوق تبلیغات را به پنج قسمت تقسیم می نماییم.

پیام تبلیغات – رسانه منتقل کننده پیام – مخاطبان پیام تبلیغاتی – هزینه تبلیغات – شخصی نبودن تبلیغات

اجزای اصلی در تبلیغات پنج مطلب فوق می باشند و در صورتی که هر کدام از این پنج اصل را حذف نماییم تبلیغات ما به صورت کامل بازدهی نخواهد داشت. به معنای دیگر تبلیغات جهت بخشیدن به تفکر عمومی با هدف قبلی به سمتی خاص با استفاده از رسانه های مختلف می باشد.

 

اگر خواهان افزایش تولید محصولات باشیم و بخواهیم تولیدات انبوه داشته باشیم می بایست راهکار مناسبی را برای تبلیغات در پیش بگیریم. با استفاده از این راهکارها در فضای رقابتی کنونی می توانیم مشتری های زیادی را جذب نماییم و محصولات خود را به سرعت به فروش برسانیم. در واقع تبلیغات موثر می تواند مجموعه ما را از یک تولید کننده کوچک به یک تولید کننده بزرگ تبدیل نماید.

در دنیای امروزی در واقع محصولات بدون تبلیغ هیچ هویتی نخواهند داشت. با استفاده از تبلیغات می توانیم به ناخودآگاه مخاطبان خود نفوذ نماییم و مخاطب خود را به طور خاص جهت خرید محصولات راهنمایی نماییم. در نتیجه پس از مدتی با استفاده از تبلیغات مشاغل به سوددهی می رسند و فروش آنها بیشتر خواهد شد. حتی زمانی که یک شرکت تبلیغات خود را نگه دارد باز هم با استفاده از تبلیغات قدیمی خود می تواند همچنان بازدهی لازم را داشته باشد.

در تبلیغات تجاری هنگامی مفید خواهیم بود که هدفی را در پیش رو داشته باشیم و همواره برای بازاریابی شرکت تلاش مستمر نماییم. مداومت در تبلیغ و بازاریابی و انتخاب روش و شعار مشخص می تواند نتیجه بخش باشد. امروزه شگرهای جدید نیز وجود دارد که می تواند برای جذب مخاطبان بسیار موثر باشد.

برای تبلیغات موفق می بایست نکات زیر را در نظر بگیریم.

مشتریان خود را بشناسیم و همواره بازار را زیر نظر داشته باشیم.

مشتری خود را دسته بندی نماییم و بدانیم چه گروهی به عنوان مصرف کننده محصول ما می باشد.

اولویت مشتری های خود را بشناسیم و آنها را طبقه بندی نماییم.

نام تجاری ما می بایست جایگاه خود را به دست آورد و در رقابت بین محصولات جایگاه مناسبی را اخذ نماید.

شعار مناسب در تبلیغات

استفاده از یک عبارت کوتاه به شکلی که در ذهن ها بماند برای مشخص شدن هدف و عقیده تجاری ما شعار تبلیغاتی می باشد. معمولا برای شعار تبلیغاتی از عبارتی ساده استفاده می نماییم که برای کلیه مخاطبان قابل درک باشد. با توجه به تنوع در تبلیغات می توانیم با استفاده از شعار مناسب مخاطبان را جذب نماییم و در ذهن آنها اعتماد خوبی را بدست آوریم.

به جهت اینکه بتوانیم تبلیغات موثری را ارائه دهیم می بایست رسانه خود را به صورت مناسب انتخاب نماییم. بودجه ای که برای تبلیغات در نظر خواهیم گرفت می تواند ما را برای انتخاب رسانه یاری نماید.


چاپ   ایمیل