اصول و روشهای مهم در طراحی و چاپ مجله

یکی از انواع نشریات که هموره در میان مخاطبان مورد استقبال بوده است مجلات می باشند. با توجه به اینکه بسیاری از رسانه ها به صورت مجازی کار می کنند همواره برخی از رسانه ها به صورت سنتی کار خود را ادامه داده اند و خواننده خود را دارند.

البته با توجه به پیشرفت فضای مجازی مجلات همواره در حال از دست دادن مخاطبان خود هستند که بسیاری از مجلات و نشریات توانسته اند در کنار نسخه های چاپی خود فعالیت نشریه خود را در فضای مجازی نیز گسترش دهند. اما همواره به قدرتی که در چاپ نشریات وجود دارد ایمان دارند و نسخه چاپی خود را حفظ کرده اند. یکی از مهمترین مولفه های مجلات که صاحبان آنها برای رقابت با یکدیگر در نظر گرفته اند طراحی و چاپ مجله بوده است. تلاش آنها این بوده که با استفاده از صفحه آرایی حرفه ای و استفاده از کاغذهای خاص و متفاوت در کنار چاپ پیشرفته مجله ای خاص و جذاب را به مخاطبان خود ارائه نمایند. در این مقاله تلاش کرده ایم تا برخی از موارد با اهمیت در ارتباط با مجلات را بیان نماییم.

 ساختار و تعاریف کلی در مجلات

نوعی از نشریات که به صورت ادواری در یک زمان خاص منتشر می شود را مجله گویند. انتشار مجلات می تواند به صورت منظم و یا نامنظم باشد. مجله ها دارای ویژگی های مشخصی به شرح زیر هستند:

زمان انتشار: در حالت کلی مجله ها به صورت ماه نامه یا هفته نامه منتشر می گردند. ولی برخی از مجلات هستد که به صورت دو هفته ای به چاپ می رسند. در واقع نشریه ای را که نهایتا به صورت ماهانه یک بار به چاپ می رسد را مجله می نامیم.

موضوع مجله: مجله های مختلف دارای موضوعات متفاوتی هستند. زمینه های مختلف در نشریات به صورت تاریخی، سیاسی، مذهبی، ورزشی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، فنی و .... منتشر می گردند.

ساختار مجله: در حالت کلی طراحی و چاپ مجلات مشابه با کتاب می باشد. مثلا مجله ها نیز می توانند به شکل کتاب صحافی چسب، دوخت یا منگنه شوند و در تعداد صفحات متفاوتی طراحی گردند.

طرح جلد مجله: طراحی جلدی که برای مجله در نظر می گیریم می تواند با توجه به موضوع آن متفاوت باشد. در جلد مجلات می توانیم از تصاویر و نوشته ها در کنار هم استفاده نماییم. اطلاعاتی وجود دارد که همواره بر روی جلد مجلات مورد نیاز است. این اطلاعات شامل عنوان و آرم مجله، شماره و تاریخ انتشار، سال و دوره انتشار، صفحات و قیمت مجله و ... می باشد. در برخی مجلات صاحبان آنها صفحاتی را برای تبلیغات در نظر می گیرند. در صفحه اول مجله به طور معمول مشخصات صاحب یا صاحبان امتیاز، سر دبیر مجله، مدیر مسئول و هیأت تحریریه به همراه اطلاعات تماس چاپ می شود.

اصولا در طراحی و چاپ مجلات بر خلاف بیشتر کتاب ها صفحات به صورت رنگی کار می شود. این مطلب بسیار مهم است که طرح مجله از کیفیت بالایی برخوردار باشد. معمولا برای چیدمان و صفحه آرایی در مجلات از نرم افزار ایندیزاین استفاده می شود. قابلیت این نرم افزار که برای شرکت ادوب می باشد این است که می تواند از طیف های رنگی پشتیبانی نماید و خروجی cmyk را که مخصوص چاپ می باشد ارائه نماید.


چاپ   ایمیل