چاپ پاکت افست

Pakat 1
Pakat 2
Pakat 3
Pakat 4
Pakat 5
Pakat 6
Pakat 7
Pakat 8
Pakat 9
Pakat 10
Pakat 11
Pakat 12
Pakat 13
Pakat 14
Pakat 15

پاکت نامه یا پاکت اداری جهت مکاتبات اداری مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که بخواهیم در کسب و کار نامه، فاکتور و یا قرارداری را برای مخاطب خود ارسال نماییم می بایست این برگه را در پاکت قرار دهیم و برای دیگران ارسال نماییم یا هنگامی که جنسی را به فروش می رسانیم بعد از صدور فاکتور معمولا آن را در پاکت قرار می دهیم تا با این کار احترام به مشتری را نشان دهیم. به جهت اینکه مکاتبات ما رسمی باشد می توانیم پاکت را با نام و مشخصات کسب و کار خود به چاپ برسانیم تا اعتبار آن را بیشتر نماییم.

برای داشتن یک پاکت به طرح لوگو یا نشان تجاری به همراه اطلاعات تماس نیاز داریم که پس از طراحی و انتخاب رنگ می توانیم آن را چاپ نماییم و سپس برای ساخته شدن اقدام نماییم. سایز پاکت ها متفاوت است که با توجه به نیاز خود می توانیم در سایزهای مختلف اقدام به تولید آن نماییم.

همچنین هنگام تولید پاکت می توانیم از کاغذهای مختلف استفاده نماییم که با انتخاب کاغذ مناسب می توانیم پاکتی زیبا و شکیل داشته باشیم.


چاپ   ایمیل