چاپ فولدر افست

چاپ افست فولدر

فولدر یکی از ملزومات چاپی می باشد که برای نگهداری و ارسال مدارک و کاتالوگ های محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول نیز می تواند یکی از اجزای ست اداری ما باشد که نامه ها ، کاتالوگ محصولات، سی دی ، کارت ویزیت و یا مدارک را در آن قرار داد و برای مخاطبان ارسال نمود. 

برای تولید فولدر ابتدا می بایست قالب آن را مشخص نماییم و سپس طرح گرافیکی را بر اساس قالب طراحی کنیم. در این مرحله فولدر ما بر روی کاغذ انتخابی چاپ می شود و قالب فولدر نیز برای ساخته شدن به قالب سایز تحویل میشود و در نهایت قالب بر روی کاغذ پیاده شده و فولدر ما آماده می شود. 

هنگام طراحی قالب می بایست کلیه ملزومات خود را مشخص نماییم و برای آنها بر روی فولدر محلی را در نظر بگیریم.

 

 


چاپ   ایمیل