چاپ تراکت افست

Traket 01
Traket 02
Traket 03
Traket 04
Traket 05
Traket 06
Traket 07
Traket 08
Traket 09
Traket 10
Traket 11
Traket 12

هنگامی که در خیابان مشغول پیاده روی هستید حتما دیدید که برای تبلیغات از کاغذهایی استفاده می شود که مشخصات شغل یا محصول بر روی آن درج شده است. به این کاغذها تراکت یا فلایر گفته می شود.

هنگامی که بخواهیم برای کسب و کار خود از تبلیغات زود بازده استفاده کنیم یکی از مناسب ترین گزینه ها استفاده از تراکت های تبیلغاتی می باشد.

با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات چاپ افست می توان به صورت شیت های عمومی تراکت های متنوعی را چاپ نمود. به جهت اینکه در فرم بندی بتوان هزینه چاپ تراکت را ارزان تر نمود می بایست از فرم بندی عمومی استفاده کرد. 

کاغذهای موجود در مجموعه ما برای چاپ تراکت کاغذ تحریر و گلاسه می باشد که در گرماژهای مختلف موجود است و در سایزهای مختلف قابل چاپ می باشد.


چاپ   ایمیل