چاپ بروشور افست

Brochor01
Brochor011
Brochor02
Brochor022
Brochor03
Brochor033
Brochor04
Brochor044

بروشور کاغذی است که در آن می توانیم از محصول و خدمات خود توضیحاتی را ارائه نماییم که اگر بخواهیم در تیراژ بالا تولید نماییم می بایست از چاپ افست استفاده کنیم. 

برای تهیه بروشور می توانیم با توجه به سایز مورد نیاز از شیت های عمومی و اختصاصی استفاده کنیم. در شیت عمومی بروشورها می بایست در ابعاد استاندارد چاپ شود اما اگر بخواهیم سایز بروشور را به دلخواه انتخاب نماییم و به صورت سفارشی به چاپ برسانیم می بایست از شیت های اختصاصی استفاده کنیم.

در اغلب موارد بروشور ها به صورت دورو چاپ می شود که با استفاده از خط تا می توانیم لت های بروشور را مشخص نماییم. 

از در بروشور بخواهیم کالا یا خدماتی را معرفی نماییم می بایست متنی را انتخاب کنیم که مخاطب به راحتی مفهوم کار را درک نماید و با استفاده از عکس های خوب می توانیم به راحتی جذب بیشتری داشته باشیم.


چاپ   ایمیل